‘నిన్న లేని అందమేదో'(25)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


బాగా నిద్ర పట్టిన తరువాత ఎందుకో శరత్ కు మెలకువ వచ్చింది. బయట ఏదో నలుగురు మాట్లాడుకుంటున్న చప్పుడు. గదిలో లైటు వేశాడు. కొద్దిలో కాలు తగిలేది…ఎందుకో ఎంత చెప్పినా వినకుండా ఆదుర్దా అని తనని తాని పిలుచుకుంటున్న ఈ మనిషి కిందనే పడుకున్నాడు. బాగా చితికిపోయిన వ్యక్తి లాగా ఉన్నాడు. తలుపు తెరచి బయటకు వచ్చాడు శరత్. బయట ఎవరో నలుగురు కుర్రాళ్లు పిట్ట గోడ మీద ఆనుకుని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు. శరత్ ను చూసి ఒకళ్ల మొహాలు ఒకళ్లు చూసుకున్నారు.
‘సార్…’, ఒకడు ముందుకు వచ్చాడు..’ ఎక్కడా పడుకునేందుకు చోటు దొరకలేదు. ఇలా పడుకుంటా
ము. ఏమీ అనుకోకండీ…’
‘లోయకు పిక్ నిక్కా?’
‘ అవును సార్ ‘
‘ చదువుకుంటున్నారా?’
‘…’
‘అదేంటీ? అలా నిలబడిపోయారే?’
‘ చదువులు అయిపోయాయనుకుంటున్నాము సార్. బేవార్సుగా ఉన్నాము. అదీ సంగతి!’
‘ ఓహో! ఉద్యోగం వేటలో ఉన్నారా?’
‘ ఉంటే వేటాడతాం సార్. ‘
‘ ప్రస్తుతానికి పడుకోండి…గుడ్ నైట్! ‘
‘ థేంక్ యు సార్.గుడ్ నైట్!’
శరత్ లోపలికి వెళ్లిపోయాడు. తలుపు బయట నుంచి వినిపిస్తోంది…’ ఒక్కడే ఉన్నాడంటావా? ‘
‘ ఇక్కడికి ఒక్కడే ఎందుకు వస్తారబ్బా, ఒకరో…ఇద్దరో …తెచ్చుకోకుందా ఎందుకొస్తారు?’
‘ లేదు రా. నాకు అనిపించలేదు.’
‘ అంతే అంటావా?’
‘ అంతే! పడుకోరా…’
‘ ఊ…కడుపు కాళేశ్వర రావు మార్కెట్టూ, ఒళ్లు ఒంగోలు చింతపoడు అయిపోయాయిరా నాన్నా! ఇంక ఒకటే నిద్ర!’
‘ అవునొరే, నువ్వు ఎప్పుడైనా ఒక మనిషిని భుజం మీద మోశావురా?’
‘ లేదు. ‘
‘ ఇప్పుడు మొయ్యాలి. రేపు ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండీ నీ డ్యూటీ అదే! ‘
‘ ఎవరిని మొయ్యాలి?’
‘ ఇంకెవరు? నన్నే! ‘
‘ ఈ లోయ ప్రోగ్రాం వేసింది ఎవరు? ఆలోచించి జాగ్రత్తగా చెప్పండి. ‘
‘ ఎందుకు? ‘
‘ ఇంతవరకూ జీవితంలో ఎవరినీ కొట్టలేదు. రేపు ఆడు నా చేతిలో…’
‘ రే…పడుకోండిరా…ఇక్కడినుండి గూడా తరిమేస్తారు…’

~~~***~~~

మరో రెండు గంటలలో తలుపు గట్టిగా చప్పుడయింది. ఈ సారి గాభరాగా ‘ఆదుర్దా ‘ కూడా లేచాడు. ఇద్దరూ బయటకు వచ్చారు. కుర్రాళ్లు కంగారులో ఉన్నారు.
‘ ఏమయింది? ‘
‘ సార్, వీడిని పట్టుకోలేకుండా ఉన్నాము. ‘
ఓ కుర్రాడిని గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నారు.
‘ ఏమంటాడు? ‘
‘ కిందకి దూకుతానంటాడు సార్! ‘
‘ ఎందుకు? ‘
‘ ప్రేమ పిచ్చోడు…’
అతను గింజుకుంటున్న్నాడు. ‘ నన్ను వదలండి ‘
శరత్ దగ్గరగా వెళ్లాడు. ‘ వదలండి. ఏమీ చెయ్యడు. ‘
అతన్ని వదిలారు. అతను ఏడవటం మొదలెట్టాడు.
‘ ఏడుపొద్దు. నీ బాధ చెప్పు…’
‘ …’
‘ ఎందుకు ఏడుపొస్తోంది? ‘
‘ ఏమీ చెప్పలేను సార్. ‘
‘ ఏదో ఒకటి చెప్పు. ఏదైనా…’
‘ తలచుకున్నప్పుడల్లా నిద్ర పట్టదు ‘
‘ దేనిని తలచుకుంటావు? ‘
‘ మా ప్రేమ కథ ముగిసిపోయింది. ‘
‘ మరి నాకెందుకు చెబుతున్నావు? ‘
అతను వింతగా చూశాడు. ‘ అంటే?’
‘ నువ్వే నీ ప్రేమను కథ అంటున్నావు! మరి నిజమేమిటి? ‘
‘ ఆ పొగలా మాయమయింది సార్. నేను ఆ ఆకాశంలోకి వెళ్లిపోతాను. ఈ లోకంతో నాకు పని లేదు. ఆ నక్ల్షత్రాలలో బ్రతికేస్తాను. ఒరే…నన్ను రేపైనా ఆ లోయలోకి తోసెయ్యండి…’
అక్కడ అటు తిరిగి పడుకున్న వాడొకడున్నాడు. అతను అటు తిరిగే ‘ అలాగే ‘ అన్నాడు.
ఇతను ఏడవటం మొదలు పెట్టాడు. ఆదుర్దా సిగరెట్ ముట్టించాడు. దగ్గరగా వెళ్లాడు.
‘ లోయలోకి తోస్తే పైకి వెళ్లిపోతావనుకుంటున్నావా?’
‘ వెళ్లనా?’
‘ నువ్వు లోయదాకా వెళ్లే ముందే పైకి పోతావు. అది వొదిలెయ్యి. నువ్వు ఎవరినీ ప్రేమించినట్లు నాకు అనిపించటం లేదు…’
‘ నాకు ఈ సినిమా కథలొద్దు సార్, అయిపోయింది. నేను…నా వల్ల కాదు…’
‘ సినిమా కథ కాదు నాయనా! నక్షత్రాలలోకి వెళతావా? ‘
‘ అవును సార్. నాకు తెలియదు. నేనైతే వెళతాను. నాకెందుకో గట్టి నమ్మకం ఉంది ‘
‘ ఛా! కాలిపోవా?’
‘ నో! కాలను సార్! ఇక్కడ కాలుతున్నంత ఎక్కడా కాలదు….మీరు ఒకరిని ప్రేమించండి. అర్థమవుతుంది ‘
‘ నువ్వు ప్రేమించలేదు బుల్లోడా…’
అతను సీరియస్ అయ్యాడు. దగ్గరగా వచ్చాడు.
‘ ఎలా చెబుతున్నారు సార్? ‘
‘ ప్రేమించే వాడికి లోకాలతో పని లేదు. స్వర్గ నరకాలు పట్టవు. ప్రేమే ఒక ప్రపంచం! అది అలా స్థూలంగా నిలబడి ఉన్న ప్రపంచం కాదు. ఎప్పటికప్పుడు పొంగి పొరలి మనస్సనే చంద్రునితో ఆడుకుంటూ అంతరాత్మ అనే సూర్యుని చుట్టూ తిరిగిపోయే ప్రపంచం. ఆ బాటలోనే ఆ లోకం ప్రాణం పోసుకుంటుంది, తిరిగి పుడుతుంది…తిరగటం వలన పుడుతంది…పెరుగుతుంది, నిలబడుతుంది, కదులుతుంది. ఆ సంచలనాన్నే ప్రేమ అంటారు బుల్లోడా…నేను ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నానో తెలుసా? నేను ఆ లోకంలో ఉంటాను అందుకే నా ప్రాణానికి ప్రాణం పోసుకుంటాను…నో! నువ్వు మరో లోకం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. నువ్వు ప్రేమించలేదు…ప్రస్తుతానికి పడుకో. రేపు మాట్లాడదాం. ‘
సిగరెట్ పారేశాడు ‘ఆదుర్దా. ‘
ఆ కుర్రాడు అతన్ని వింతగా చూశాడు. మిత్రులు కింద పరచిన తువ్వాలు మీద కూర్చుని ఆ కుర్రాడిని కూర్చోపెట్టారు. కొద్ది సేపు అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉంది.
కురాడు కొద్దిగా గింజుకుంటున్నాడు.
‘ లేదు…నాకు స్వార్థం తెలియదు. నేను నా సర్వస్వం త్యాగం చేశాను. మోసపోయాను ‘
‘ నిన్నెవరూ మోసం చేయలేదు బిడ్డా! నీ ఆలోచనలు నిన్ను మోసం చేశాయి. ప్రేమ కోసం త్యాగం అంటున్నావు. ఎందుకు? ఇటు తిప్పి ఆలోచించు. ప్రేమ ప్రపంచం లోకి వెళ్లు. అంతా స్వార్థమే! ఈ భూమి కూడా స్వార్థం కోసమే తిరుగుతోంది…’
జాగ్రత్తగా వింటున్న ఒక కుర్రాడు నోరు వెళ్లబెట్టాడు. ‘ ఏమి మాట్లాడుతున్నారు సార్? ‘
‘ అవును. భూమి తిరగకపోతే ఒక పక్కకు ఒరిగిపోతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఒక వృత్తం మీద ఒక గతిలో తిరుగుతూనే ఉండాలి. అదే విచిత్రం. కదలకుండా నిలబడాలీ అంటే తిరుగుతూ ఉందాలి…అక్కడే ఉంది అసలు మూర్ఖత్వం! నువ్వు కోరుకున్నది పొందాలంటే నీ సర్వస్వం కోలుపోవాలి…’
శరత్ గోడకి ఆనుకుని తల బాదుకున్నాడు. అందరూ చిన్నగా నవ్వారు. ఆ కుర్రాడు కూడా నవ్వాడు.
ఆదుర్దా గంభీరంగానే ఉన్నాడు. ఆకాశంలో దూరంగా ఎక్కడి నుండో ఇంకా పైకి లేస్తున్న పొగను చూస్తూనే ఉన్నాడు…
~~~***~~~
(తరువాయి భాగం త్వరలోనే)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: