‘ నిన్న లేని అందమేదో(7)’-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


‘లింగా ‘
‘ సార్ ‘
‘ ఏమయ్యా లింగా?’
‘ సార్ ‘
‘ మనిద్దరం ఎలా కూర్చున్నామో తెలుసా?’
‘ చెప్పండి సార్ ‘
‘ పోట్లాడుకున్న భార్యా భర్తలిద్దరూ ఎలాగో అలాగ ఒక హోటల్ కి వచ్చి మొహాలు చూసుకోకుండా ఒకరు అటూ, ఒకరు ఇటూ కూర్చుంటారు ‘
‘ కరెక్ట్!’
‘ నేను అందరినీ చూస్తున్నాను. నువ్వు కిటికీ బయటకు చూస్తున్నావు ‘
‘ బాగా చెప్పారు సార్ ‘
‘ మై క్వెష్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్!’
‘ యస్? ‘
‘ అలా ఎందుకు చేస్తున్నావు?’
లింగా ఇటు తిరిగాడు. చేతులు కట్టుకున్నాడు.
‘ ఏమీ లేదు సార్. రోడ్డు మీద మీ వయసు వారు చాలా మంది కనపడుతున్నారు. ఆలోచిస్తున్నాను. నాకు మంచి కోచ్ ఎందుకు దొరకలేదా అని ‘
‘ అంత దూరం వచ్చావా లింగా? గురువునే అనుమానిస్తున్నావన్నమాట. కోచ్ అంటే ఎవరు? ఆటగాడైతే సరిపోదు. ఆడే వాడుండాలి ‘
‘ అన్యాయం సార్. నేను ఆడటం లేదా?’
‘ ఏదీ? ఇంతకీ అమ్మాయిని అడిగావా?’
‘ ఏమని?’
‘ సరిపోయింది. నువ్వు మగాళ్ల మీద అభిప్రాయం అడిగావు. పని కాలేదు. పోనీ ప్రేమ పట్ల అభిప్రాయం తెలుసుకోవయ్యా!’
‘ మీరు చెప్పే ముందే ఒక ట్రయల్ వేశాను సార్.’
‘ వెరీ గుడ్. చెప్పు.’
‘ బట్టలు ఆరేయటానికి డాబా మీదకి వస్తుందని అక్కడ ఒక పుస్తకం పట్టుకుని నిలబడ్డాను. చప్పట్లు వినిపించాయి.’
‘ శభాష్! నువ్వు రా ఖిలాడీవి. నీకు అసలు కోచ్ అక్కరలేదు. చూశావా? చప్పట్లు మ్రోగాయంటే…’
చేయి అడ్డు పెట్టాడు లింగా.
‘ కాదు సార్. మెట్ల వైపు చూశాను. అక్కడ రంగా నిలబడి ఉంది.’
‘ క్యా బాత్ హై! చేయి పట్టుకుని పైకి ఎక్కటం లో సహాయపడమంటోందా? నువ్వు అదృష్టవంతుడవు లింగా. ఇంక చెప్పకు.’
‘ కాదు. నన్ను ఒకలా చూసింది.’
‘ ఛా! అమ్మాయిలు ఒకలా చూస్తే చాలా మంచిదని ప్రేమానంద సరస్వతి నిన్ననే మూడు సార్లు ఒకే ఛానెల్ లో చెప్పాడు.ఒకలా చూస్తే లేదా అలా చూడటం మొదలు పెడితే కథలోకి స్వయంగా ప్రవేశిస్తున్నట్లు అర్థం చేసుకోవాలని వారు గూఢార్థం తెలిపారు!’
‘ ఏమి గూఢార్థమో! రంగా అలా ఎందుకు చూసింది అని అటూ ఇటూ చూశాను.ఆమెకు కుడి ప్రక్కన కింద ఒక బాల్టీ ఉంది.అందులో తడి బట్టలున్నాయి.’
‘ అడది అబల లింగా! సాయం పట్టమంది. అవునా.. అసలు…’
‘ సాయం కాదు. అక్కడే ఉంది సమస్య. ఎకంగా ఆ బల్టీ తీసుకుని వెళ్లి అన్నీ ఆరేసి కిందకు వచ్చి బాల్టీని కడిగి సరైన చోట్లో పెట్టమని కేవలం సైగలతో చెప్పి నేను తేరుకునే లోపల ఎలా మాయమైందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కావటం లేదు.’
వెనక్కి వాలాను.
‘ ఆరేశావా?’
‘ నేనెలా కనపడుతున్నాను?’
‘ శభాష్! రిటర్న్ ఇచ్చావా? నాకు తెలుసు. నువ్వు అసలు మగాడివి!’
‘ కాదు. కష్టపడి ఆరేసి నా బ్రతుకు గురించి ఆలోచిస్తుండగా నెత్తి మీద ఏవో పడ్డాయి!’
‘ ఓహో! నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నావు లింగా! రంగా నీతో సరసం ఆడుతోంది! ఏమి విసిరింది?’
‘ కరెక్టే! రంగానే కింద నుంచి విసిరింది.’
నాకు తన్మయం అయింది! హాయిగా మరల వెనక్కి వాలి వొళ్లు విరుచుకున్నాను.
‘ నేను చెప్పాను లింగా. ఈ విషయంలో నేను వెళ్లినంత లోతుగా మారేడ్పల్లి వాళ్లు కూడా వెల్లలేదు. మరేమిటో అనుకోకు. వాళ్లు వేలకు వేల అడుగులు తవ్వినా కొన్నాళ్లు నీళ్లు రాలేదు! అసలు అమ్మయిల గురించి ఎలా ఆలోచించాలో తెలుసా? అదీ! అసలు ఆలోచన కాదు చేయ వలసినది.కల్పనలోకి వెళ్లాలి. ఎందుకో తెలుసా? యస్! ఆడదే అసలు ఒక కల్పన!’
లింగా తల పట్టుకున్నాడు.’
‘ ఈ తల ఎందుకు పట్టుకున్నానో తెలుసా? మీ గొడవ వినలేక కాదు. అది అలవాటయిపోతోంది. ఈ తల మీద పడ్డవి మీరు అంటున్నట్లు ట్రయల్ తలంబ్రాలు కాదు!’
‘ ఛా!’
‘ ఆ బట్టలు ఆరేసేoదుకు కావలసిన క్లిప్పులు! ఒకటయితే మరీ గట్టిగా తగిలింది!’

‘ ఓహో! పోనీలే!డైరెక్ట్ గా విసిరేసిందా లేక ఇదిగో అని నిన్ను ఆ తీగె లాంటి కంఠంతో పిలిచిందా?’
‘ ఏమీ లేదు. నేను ఇటు తిరిగే లోపల సూటిగా వచ్చి పడ్డాయి. కొద్దిగా గాభరా కూడా పడ్డాను!’
‘ గురి గట్టిది!’
‘…’
‘ లేదులే లింగా. ఇక్కడ కూడా ఆలోచించవలసినది ఉంది. అంత సూటిగా విసిరిందీ అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావొ గమనించి నీ అడుగులను గ్రహిస్తున్నది లింగా! అక్కడ కూడా ప్రేమార్థాన్ని తిసుకోవాలి!’
‘ ప్రేమార్థమూ పేడార్థమూ కాదు సార్! మీకు నా కంటే ఎక్కువ ఆశ ఉన్నట్లుంది. అందుకే అలా మాట్లాడుతున్నారు!’
‘ నో లింగా. అయాం కోచ్! నాకు ఎక్కువ ఉండాలి!’
లింగా ముందుకు వచ్చాడు.
‘ ఏమిటి?’
‘ ఆ…అలా అడక్కు! ఎక్కువంటే అదీ… మీ ఇద్దరి మీద నమ్మకం!అదీ!’
‘ సరేలెండి కానీ మీరు చేతులూ కాళ్లూ చూస్తారని తెలిసింది.’
‘ వాట్ డు ఊ మీన్? నేను దయ్యాలను పట్టే వాడిలా కనిపిస్తున్నానా?’
‘ అది కాదు సార్. మీరు జాతకాలు చెబుతారటగా?’
‘ జాతకంలో ఉన్నది చెబుతాను. నువ్వు విన్నది రైటే!’
‘ నా గురించి చెప్పండి!నేను మీకు ఏ వివరం చెప్పను. మొహం చూదండి ‘
‘అది చూస్తూనే ఉన్నాను.ఈ మధ్య నా మొహం కూడా చూసుకోవటం మానేశాను. ఇంతకీ నువ్వు పుట్టగానె ఏమి జరిగింది?’
‘ మా ఊళ్లోని పొలాలన్నీ మంటలలో మాడిపోయాయి.’
‘ నామకరణం రోజున ఏమయింది?’
‘ మా తాతయ్యకు ఒక కంట్లో చూపు పోయింది ‘
‘ మరునాడు అక్షరాభ్యాసం అనగా ఏదో జరిగినట్లుంది.’
‘ కరెక్ట్! కోచ్ బాగానే ఉన్నాడు. కోచింగే బాలేదు!’
‘ ఇంతకీ ఏమి జరిగింది?’
‘ మా నాన్నకు నిద్రలో లేచి తిరగటం అలవాటు…’
‘ మీ ఇంటిలో అందరికీ నిద్రలో ఏదో ఒకటి చేయటం అలవాటు అనిపిస్తోంది.’
‘ అలా లెవబోయి మంచం మీదనుంచి జారి పడ్డారు.’
‘ ఏమయింది?’
‘ ఒక కాలు మూస్కుంది!’
‘ గొప్ప యోగజాతకుడివిరా లింగా!’
లింగా లేచాడు.
‘ ఏమిటి సార్ ఉపయోగం? రోగ నిర్ధారణ చాలదు డాక్టర్! తదుపరి కార్యక్రమం?’
‘ మంచి వాడవే! దేశంలో నూటికి తొంభై మంది డాక్టర్లకు రోగనిర్ధారణే చేతకాదు. మనం మొదటి ఇన్నింగ్సులోనే సెంచరీ కొట్టాం. ఇక చూసుకో మన కోచింగ్!’
‘ ఛా!’
నేనూ లేచాను.
‘ ప్రేమ మాట వరసలో ఉండదు లింగా. జాతకాలలో అసలు ఉండదు! ప్రేమ దుర్యోధనుడు మయసభలో కాలు పెట్టిన చోట నీరు ఉందనుకుంటే ఉండదు. ఇక్కడ లేదనుకున్న చోట అనుకోకుండా కనపడుతుంది.ప్రతి అమ్మాయిలో ఉండే ఎన్నో భావాల మధ్య ఒక ఉపనదిలా, ఒక పాయలా, ఉల్లిపాయలోని ఘాటులా, ఒక్కో సారి చల్లని అంతర్వేదిలా అలా అలా…’

తప్పుకో సారూ అన్నాడు టిప్ తీసుకుని బేరర్!

తప్పనుకుని ఇద్దరం బయటకు వచ్చాం!

~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే!)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: