‘నిన్న లేని అందమేదో…'(2)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


 

 

 

సూపర్ మార్కెట్ నిండా కొనే వారికంటే అమ్మే వారు అదో రకమైన దుస్తులతో నిలబడి ఉన్నారు. ఒకడు చేతులు కట్టుకుని ‘వెల్కం సార్ ‘ అన్నాడు.
‘నా గిఫ్ట్ ఏమయింది? ఏదో కార్డు ఇచ్చి స్వైప్ చేస్తున్నావు కదా?’ అడిగాను.
‘ గిఫ్ట్ ఇస్తాం సార్. మీ లిస్టు చెప్పండి. నేను తీస్తాను ‘
‘ థాంక్స్. ఇది లిస్టు లోని సామాను నువ్వు తీస్తానందుకు కాదు. అసలు ఈ రోజుల్లో కూడా లిస్టు వ్రాసుకునేటన్ని సామాన్లు నేను కొనగలనని నువ్వు అనుకున్నందుకు! ‘
‘ అదేమిటి సార్?’
‘ అవునోయ్, నా దర్జా పెంచేశావు ఉన్న పళంగా! నేను కొనేది ఒకటో రెండో. అవి లేకపోతే అదీ లేదు. ఇంటికెళ్లి లేవు అని చెప్పి చక్కగా పడుకుంటాను…’ అంటూ లోపలికి వెళ్లాను. గెడ్దం గీసుకునే రేజర్లు ఒక చోట రక రకాలుగా పడి ఉన్నాయి. వాటిని ఒక కుర్రాడు తెగ పరీక్షిస్తున్నాడు. ఎవరో కాదు. మన లింగమే!. భుజం మీద చేయి పెట్టి అతను నన్ను చూడగానే వెర్రి నవ్వు నవ్వేశాను.
‘ గెడ్డమా?’
‘ అవును సార్.’
‘ అడ్డంగా ఉందా?’
‘…’
‘ చెప్పవయ్యా? తప్పదౌ మరి. మగ పుటక పుట్టాక మరి లుంగీ కట్టాలి, దిక్కుమాలిన గెడ్డం గీయాలి, అలాగే …’
‘ దిక్కుమాలినది కాదు సార్!’
‘ ఒహో సారీ. కొత్తగా గీస్తున్నావు కదా, అంతేలే. ఇంతకీ అమ్మాయి మళ్లీ మాట్లాడిందా?’
‘ ఇక్కడొద్దు సార్.’
‘ ఇదేవన్నమాట? నేను ఏదైనా…’
‘ అది కాదు సార్! ఇక్కడందరూ సేల్స్ అమ్మయిలున్నారు. అలా రండి.’
ఇద్దరం ఇవతలకు వచ్చాం. అక్కడొక పాప్ కార్న్ వాడున్నాడు. రెండు కప్పులు తీసుకుని కూర్చున్నాం.
‘ యెస్ లింగా! గో ఆన్! ‘
‘ అమ్మాయి నిన్న డాబా మీదకి వచ్చింది!’
‘ వెరీ గుడ్!’

‘ డాబా మీదకు వస్తేనే వెరీ గుడ్ ఏంటి సార్? ఏదో నాతో ధాబా వరకు వస్తే ఒక మాట!’
‘ లింగా, ఆవేశం వద్దు. అమ్మాయిలు డాబా మీదకే రావాలి. అంటే పైకి రావాలి. అప్పుడే ఆకాశం చూసి ఆలోచనలలోకి వెళతారు. అందాల ప్రపంచం వారిని ఆహ్వానిస్తుంది. నిన్న లేని అందమేదో నిదుర లేచి కూర్చుంటుంది! ‘
‘ అంతుందా సార్? ‘
‘ మరీ? పూర్వం ముఖ్య మంత్రి విజయభాస్కర రెడ్డి గారు ఎక్కడ మాట్లాడినా ఎలా మొదలు పెట్టే వారో తెలుసా?’
‘ తెలియదు సార్!’
‘ నో లింగా, ప్రపంచం చూడాలి నువ్వు. ఆయన తిన్నగా ఒకే మాట అనే వారు. మైకు మీద వేలితో తట్టి మహిళలందరూ నడుము కట్టి ముందుకు రావాలి, యువకులు ఉత్సాహం చూపాలి అనే వారు ‘
‘ అందుకేనేమో సార్, ఆర్.టి.సీ బస్సులో కూడా స్త్రీలను ముందు నుంచే లోపలికి రమ్మంటున్నారు!’
‘ గుడ్! అద్దీ. నీలో కళ ఉందయ్యా లింగం. లేకపోతే నాతో నువ్వసలు మాట్లాడలేవు. నేను నిన్ను పలకరించాను చూడు? అదీ, అసలు అదీ అమృత ఘడియ అంటే. పంచాంగమంతా ఎంత చెప్పినా ఘటన మీదనే నయా అంతానూ! ఇంతకీ డాబ మీద ఏమి జరిగింది? ‘
లింగడు కులికాడు. సూపర్ మార్కెట్ ముందు రోడ్డు మీద పొడుగాటి చీపురుతో ఎవరో ఊడుస్తూ నిన్న లేని దుమ్మంతా పైకి లేపేశారు. పొగ లాంటింది కమ్ముకుంది. కుర్రాడు నన్ను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నా నిజానికి మరో ప్రపంచం లోకి వెళ్లిపోయి తన అనుభవాన్ని చెబుతున్నాడు…

~~~***~~~

‘సాయం సంధ్య వేళ కళాపోషణ కోసం అలా డాబా మీద నిలబడ్డాను. మా ఇల్లు చాలా పాతది ‘
‘ వెరీ గుడ్. ఆ ఎందుకంటే కొత్తగా ఇళ్లల్లో అసలు డాబాలేవి? అన్నీ అపార్ట్మెంట్లే! ముందుకెళ్లు ‘
‘ సూర్య బింబం ప్రక్కన ఆమె వచ్చి నిలబడింది!’
‘ ఛా! ‘
‘ అవును సార్. మీరు నమ్మరు. కరెక్టుగా ఆమె ఎందుకో అక్కడే ఆగిపోయింది.నాతో పాటు అలా ఆ బింబం వైపు చూసి సూర్యుడు అస్తమించగానే దిగబోయింది. నేను అదేంటి? ఇది చూడటం కోసం వచ్చావా? అన్నాను. నన్ను మరల ఇటు తిరిగి అరనవ్వుతో చూసింది సార్, నేను ఆ నవ్వుకు పిచ్చివాడినైపోతున్నాను.’
‘ గుడ్. ఉండాలి. ప్రతి మనిషికీ ఒక పిచ్చి ఉండాలి. ఉండి తీరాలి. అసలు సృష్టి యావత్తూ ఒక చిన్ని పిచ్చి ఆలోచనతో ప్రారంబ్జమైనదని పిచ్చ్య్య స్వామి గారు నిన్ననే పీ టివీలో చెపారు. అంతే కాదు. ఆ ఆలోచన తరువాత సృష్టి తనంతట తాను పిచ్చి పిచ్చిగా తయారయిందని కూడా విఙ్ఞాన పరంగా కూడా వివరించారు. వదిలేద్దాం. సృష్టిని పెద్దగా పట్టించుకోవదు. తరువాత ఏమి జరిగింది?’
‘ నువ్వు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్లున్నావని…ఎందుకులే అని వెళ్లిపోదామనుకున్నాను! ‘, అన్నది.
‘ ఆలోచనా? నీకా? (ఆ పాప్ కార్న్ వాడిని మంచినీళ్లు అడిగి త్రాగాను.)సమస్య లేదని చెప్పవలసింది.’
‘ వేళాకోలం వద్దు సార్. ఎంత ఆలోచన లేకపోతే, అలా మానభంగపర్వం నుండి తప్పించుకున్నాను? ‘
‘ కరెక్ట్! దానినే ఇటు తిప్పి అను లింగా! నీలో ఆలోచన రగలాలీ అంటే అంత పని జరగాల్సిందే!’
‘ అన్యాయం సార్!’
‘ ఇంతకీ నువ్వేమన్నావు?’
‘ నేనేమీ ఆలోచించటం లేదు ఫరవాలేదు. వెళ్లక్కరలేదు.’
‘ చూశావా? నిజం చెబితే ఎవ్వరికీ బాగోదు. అమ్మాయి ఏమంది?’
‘ నిన్న రాత్రి మీ పరిస్థితి నాకు అర్థమయింది…అవును మీరు ఎందుకు సార్ లేచి నిలబడ్డారు? నేనేమైనా తప్పుగా అన్నానా?’
‘ లేదు. లేదు లింగా, జీవితంలో మొదటి సారి ఇంగితం ఉన్న అమ్మయి గురించి వింటున్నాను లింగా! ఊ ఆర్ అదృష్టం పర్సానిఫైడ్!’
‘ చాలా చక్కగా చెప్పింది సార్. మాట్లాడుతున్నప్పుడు అరచిరునవ్వు అలానే ఉంటుంది. కళ్లు ఓరగా ఉంటాయి సార్! అక్కడే మతి పోతోంది. మీరెన్నైనా చెప్పండి. నా వల్ల కాదు.’
‘ పోతుంది. చూడు లింగా, అన్నీ అక్కడే పోతాయి. కొద్దిగా ఆలోచన…సరే దాని గురించి నేను చెబుతాను గానీ తరువాత ఏమి జరిగింది?’

‘ మొదటి సారి లుంగీ కట్టావని అత్తయ్య చెప్పింది.మా క్లాస్ మేట్
 మొదటి సారి చీరె కట్టినప్పుడు మేము బాగా ఏడిపించాం.’
‘ అవునా? ఎందుకు?’
‘ అసలు మేము గుర్తు పట్టలేదు ఆ అమ్మాయిని!’
‘ చెప్పు…నీ పేరు…’
‘ చెప్పిందా?’
‘ చెప్పింది. కానీ ఏదైతే అమ్మాయి అడగకూడదనుకున్నానో అదే అడిగింది. నా పేరు అడిగింది.’
‘ తెలీదా?’
‘ అమ్మాయికి ఇంటిలోని నా ముద్దు పేరు తెలుసు.’
‘ ఛా! నీకు ముద్దు పేరు కూడానా లింగా శభాష్! నాకు చెప్పలేదే!’
‘ ఒకటి తగిలించారు సార్! చిన్నప్పుడు నా తలకాయ తాటిపండులా ఉండేదని తాటిపండూ అంటారు సార్. సరే అసలు పేరు చెప్పాను. చెప్పి నీ పేరు చెప్పు అన్నాను.’
‘ రంగా!’
నిలబడ్డవాడిని కూర్చుండి పోయాను. అతను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ‘ ఏమైంది సార్?’
‘ ఇదేంటయ్యా లింగా? లింగాకు ఆపోసిట్ ఏదో రౌడీవాడిలాగా రంగా ఏమిటి? నేను వస్తాను. చిన్న పని ఉంది!’
‘ అయ్యో ఆగండి సార్. పూర్తి పేరు రంగనాయకి! ఎంత మంచి పేరు సార్!’
‘ ఓహో! కరెక్ట్! ఇంతకీ కాలేజీలో ఏదో జరిగిందన్నావు చెప్పిందా?’
‘ చెప్పింది సార్!’
‘ శభాష్. అవునూ, రంగమ్మ గొంతు ఎలా ఉంటుంది?’
‘ సూపర్ సార్! క్రింద ఉన్న వీణ తీగెల మీద పైన ఉన్న తేనె తుట్టులోంచి ఒక డ్రాప్ జారిపోయి పడిపోతే ఒక అరస్వరం అలా వినిపించినట్లు ఉంటుంది మాష్టారూ! తీగెలోంచి తేనె వచ్చిందో, స్వరం వచ్చిందో తెలియదు! ఆమె అలా మాట్లాడుతోంది, నేను వింటున్నాను…’

~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే!)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

One thought on “‘నిన్న లేని అందమేదో…'(2)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ

  1. “సందె పొద్దు అందాలున్న చిన్నదీ…”–కానీయండి! కానీయండీ! ఇది ఎదో స్వానుభవంలా వుంది–“యే ములాకాత్ ఎక్ బహానా హై, ప్యార్ క సిల్ సిలా పురానా హై”– ఎన్ని ఎపిసోడ్ లో ఇది? ఎని వే, క్వైట్ ఇంటెరెస్టింగ్!ఆల్ ద బెస్ట్!

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: